top of page

Ce presupune PSI

PSI se referă la Protecția și Securitatea împotriva Incendiilor. Este un domeniu vital în cadrul securității și sănătății ocupationale, concentrându-se pe prevenirea și gestionarea riscurilor legate de incendii la locul de muncă. În general, serviciile de PSI includ evaluarea riscurilor de incendiu, implementarea măsurilor de prevenire a incendiilor, planificarea evacuării, instruirea personalului în materie de securitate împotriva incendiilor și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență.

Acest domeniu acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv identificarea surselor de potențiale incendii, instalarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, precum și educarea și instruirea angajaților pentru a reacționa în mod corespunzător în caz de incendiu. Obiectivul este să se asigure că locurile de muncă sunt pregătite să gestioneze eficient și în condiții de siguranță orice situație de urgență legată de incendii.protectia impotriva incendiilor PSI
incendiu

Acțiuni specifice PSI


Acțiunile specifice PSI constau în prestarea serviciilor externe de prevenire a incendiilor şi instruire/testare angajati conform L 307/2006 pentru situatii de Urgenta (PSI) si O-MAI 712/2005 + O-MAI 786/2005. Parte din activităție descrise mai jos cad în sarcina administratorului sau presupun colaborarea strânsă între administrator si serviciul extern PSI.

 1. Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apararii impotriva incendiilor

 2. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotarâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor

 3. Elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidentelor specifice privind apararea împotriva incendiilor

 4. Organizarea apărarii împotriva incendiilor la locurile de muncă

 5. Planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturarii oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor

 6. Analiza periodică a capacitaţii de apărare împotriva incendiilor

 7. Elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor

 8. Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative în vigoare

 9. Realizarea unui sistem operativ de observare şi anuntare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment

 10. Asigurarea functionării la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

 11. Planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu

 12. Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurarilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor masuri conforme cu realitatea

 13.  Reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii

 14. Asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

 15. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire a incendiilor, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în acest domeniu, stabilite prin fişa postului

 16. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul PSI

 17. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire in domeniul PSI, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

 18. Elaborarea programului de instruire-testare PSI la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

 19. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific din unitate

 20. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare pentru evacuarea in caz de urgenta si semnalizarea pericolelor de incendiu

 21. Evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor

 22. Monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie si/sau semnalizare a pericolelor de incendiu

 23. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta

 24. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire a incendiilor;

 25. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii PSI, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor

 26. Urmărirea actualizării planului de evacuare in caz de urgenta si a planului de organizarea luptei impotriva incendiilor

 27. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul PSI          
Comments


CONTACT

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și oferte!

SC BECO PROD SRL

Pașcani, jud. Iași

ADRESĂ

+40 724 041 498

TELEFON

bottom of page