top of page

CE ESTE PROTECȚIA MUNCII?

Baza legală: Legea 319/2006, Legea privind securitatea si sănătatea in muncă

 

Protecția muncii se referă la ansamblul de măsuri și garanții implementate conform legislației de securitate și sănătate în muncă pentru a asigura lucrătorilor:

  • Siguranță

  • Bunăstare

  • Conservarea stării de sănătate pe parcursul îndeplinirii sarcinei de muncă

  • Drepturile lucrătorilor în mediul lor de muncă așa cum sunt specificate în legislație

 Protecția muncii presupune planificarea și implementarea unor proceduri de lucru pentru prevenirea riscurilor profesionale, menținerea sănătății fizice și psihice a angajaților, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Scopul este de a crea un mediu propice dezvoltării profesionale minimizând în același timp pericolele asociate activității de muncă. Nu există activitate umană care să nu genereze riscuri la securitatea și sănătatea persoanei.

 

Riscurile profesionale sunt generate de cele patru componente ale sistemului de muncă și anume:

-       Executantul

-       Echipamentul de muncă

-       Sarcina de muncă

-       Mediul de muncă

 

Diferența dintre un pericol și o situație periculoasă

Este necesar să se facă distincția între un „pericol” și o „situație periculoasă” pentru un management eficient al securității la locul de muncă.

 

Un „pericol” este o afecțiune sau o substanță intrinsec capabilă să provoace prejudicii, fie sănătății lucrătorilor, fie mediului de lucru.

 

O „situație periculoasă” se referă la circumstanțe specifice în care un lucrător este expus unui pericol potențial.

 

De exemplu, o substanță chimică toxică este un „pericol”, dar numai atunci când acea substanță chimică este depozitată necorespunzător, manipulată incorect sau prezentă în prezența unui lucrător fără echipament de protecție adecvat, devine o „situație periculoasă”.

 

Cele 6 mari categorii de riscuri profesionale generate de cele patru componente ale sistemului de muncă sunt urmatoarele:

 

Riscuri fizice:

Aceste riscuri includ accidente care implică elemente fizice, cum ar fi căderi, leziuni și răniri cauzate de echipamentele de muncă de executarea sarcinei de muncă sau generate de mediul de muncă.

 

Pericole chimice:

Acestea apar din expunerea la substanțe chimice periculoase, fie prin inhalare, contact cu pielea sau ingerare.

 

Riscuri biologice:

Aceste riscuri provin din expunerea la agenți biologici, cum ar fi viruși, bacterii și mucegaiuri. Acest lucru afectează în principal sectoare precum sănătatea și cercetarea.

 

Riscuri ergonomice:

Acestea sunt legate de condițiile de muncă, postură și mișcări repetitive care pot duce la tulburări musculo-scheletice.

 

Riscuri psihosociale:

Aceste riscuri afectează bunăstarea mentală a lucrătorilor și includ stresul, hărțuirea, suprasolicitarea muncii și conflictele la locul de muncă.

 

Riscuri legate de mediul de lucru:

Acestea includ condiții de lucru precum calitatea aerului, temperatura, zgomotul și iluminatul, condiții de izolare, etc. Toți acesti factori de mediu pot avea un impact asupra sănătății angajaților.

 

Înțelegerea acestor șase categorii de risc este primul pas în dezvoltarea unui plan eficient de prevenire în cadrul unei companii.

 

Protecția lucrătorilor

Munca într-un mediu sigur este un drept fundamental al fiecărui angajat, iar în acest sens reglementările legate de protecția lucrătorilor trebuie respectate măcar la nivelul minim prevăzut de legislatie. Standardele implementate de fiecare organizați sunt concepute pentru a asigura bunăstarea lucrătorilor și sunt esențiale pentru crearea condițiilor optime de muncă.

 

Legislatia de securitate și sănatate în muncă stabilește un cadru de reglementare complet cu obiectivul de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. Aceste reglementări acoperă diverse aspecte, de la prevenirea accidentelor de muncă până la managementul riscurilor profesionale. Fiecare societate este obligată să respecte cu scrupulozitate legislația de SSM pentru a crea un mediu de lucru sigur și sănătos.

 

Codul Muncii constituie baza acestor reglementari prin definirea drepturilor si indatoririlor angajatorilor si angajatilor. Acesta abordează aspecte precum condițiile de muncă, durata legală a zilei de lucru și prevederile referitoare la securitatea muncii. Acest temei juridic oferă o bază solidă pentru protecția lucrătorilor din cadrul fiecărei societăți.

Protecția lucrătorilor nu se limitează doar la aspectele mecanoce sau fizice, ea acoperă și domeniul psihosocial.

 

Obligații ale organizației în protecția lucrătorilor:

  • Respectarea regulilor de siguranță

Respectarea normelor de siguranță ocupă un loc central în obligațiile față de lucrători. Companiile trebuie să implementeze politici interne pentru a identifica și reduce riscurile, asigurând astfel un mediu de lucru sigur.

  • Formare continuă în materie de siguranță

Formarea continuă apare ca un element cheie în prevenirea accidentelor. Companiile trebuie să se angajeze să ofere formare regulată în materie de siguranță, care depășește competențele profesionale specifice pentru a include aspecte legate de sănătate și siguranță.

  • Respectarea reglementărilor legale

Respectarea standardelor legale și de reglementare este o obligație inevitabilă. Aceasta include respectarea orelor de lucru, condiții decente de muncă și respectarea reglementărilor specifice fiecărui sector. Aceste standarde stau la baza angajamentului față de protecția lucrătorilor.

  • Furnizarea echipamentului individual de protecție (EIP)

Fiecare lucrător are dreptul de a primi gratuit echipamentul individual de protecție adecvat riscurilor identificate pentru sarcina de muncă alocată. De la cap și până la până la tălpile picioarelor, companiile trebuie să asigure disponibilitatea EIP adecvată pentru toți angajații.

  • Comunicare transparentă a riscurilor

Comunicarea transparentă cu privire la riscurile potențiale este esențială. Companiile ar trebui să mențină un dialog deschis cu angajații cu privire la riscurile legate de locurile lor de muncă. Această abordare stimulează conștientizarea și întărește cultura siguranței în cadrul organizației.

  • Asistență în caz de probleme de sănătate

 

Recunoașterea importanței sănătății globale a lucrătorilor este esențială. Companiile trebuie să ofere sprijin adecvat în cazul unor probleme de sănătate, fie prin prestații medicale, programe de asistență pentru angajați sau aranjamente flexibile.

 

Pe scurt, protecția lucrătorilor reprezintă un angajament fundamental pe care fiecare companie trebuie să-l ia în serios. Aceste obligații când depășesc cadrul minim prevăzut de legislație, vor deveni valori înrădăcinate în cultura companiei, promovând un mediu de lucru în care siguranța și bunăstarea sunt o prioritate.Comments


CONTACT

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și oferte!

SC BECO PROD SRL

Pașcani, jud. Iași

ADRESĂ

+40 724 041 498

TELEFON

bottom of page