top of page

ARBORELE CAUZELOR UTILIZAT CA METODĂ DE INVESTIGARE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ


Generalități

Metoda oferă o cale privind dezvoltarea unui arbore a cauzelor care a determinat un accident de muncă. Metoda oferă etape și instrumente specifice necesare pentru investigarea accidentelor de muncă.

 

Obiectivul metodei este de a analiza în mod obiectiv cauzele care stau la baza unui accident de muncă și face posibilă implementarea unor programe preventive în mediile de lucru pentru protejarea integritații fizice și sănătații lucrătorilor.

 

Care este metoda arborelui cauzelor?

Metoda arborelui cauzelor este utilizată pentru a analiza și înțelege cauzele reale care au generat un accident sau incident la locul de muncă. Metoda arborelui cauzelor se bazează pe construirea unei diagrame arborescente construită vertical sau orizontal și în care sunt consemnate diversele cauze care au contribuit inițierea unui incident de muncă sau o situație de urgență.

 

Procesul de cercetare a unui accident de muncă folosind metoda arborelui cauzelor

 

Procesul de cercetare a unui accident de muncă folosind metoda arborelui cauzelor se desfășoară de către o comisie numită prin dispoziție scrisă și este formată din specialisti cu pregătire tehnică specifică activităților desfășurate

 

1. Identificarea evenimentului

Comisia de analiză va începe prin identificarea accidentului sau evenimentului specific care trebuie investigat. Orice incident de muncă trebuie să fie analizat indiferent de faptul că a avut sau nu repercursiuni asupra securității și sănătății unei persoane.

 

2. Identificarea cauzelor imediate

Cauzele imediate sunt reprezentate de acțiunile sau condițiile direct legate de evenimentul cercetat.

Cauzele imediate care par că au generat un eveniment pot fi:

-         utilizarea incorectă a echipamentului de muncă,

-         lipsa instruirii eficiente in domeniul securității în muncă,

-         echipamentul de protecție personală a fost insuficient sau neadecvat sarcinei de muncă alocat,

-         condiții neadecvate ale mediului de muncă

In general cauzele imediate sunt identificate daca sunt investigate situațiile prin adresarea în cascada a intrebării DE CE .......? de maxim trei ori.

 

3. Identificarea cauzei de bază

Factorul de bază care a contribuit la desfășurarea unui eveniment este generat de către o situație critică, care nu a fost identificată ca un pericol grav asupra unei persoane sau care nu a fost evaluată corect privind gravitatea pe care o poate genera asupra oamenilor sau echipamentelor tehnologice.

 

 

 

Cauzele de baza ale unui incident pot include:

-         lipsa politicilor eficiente de securitate în muncă,

-         deficiențe în mentenanța echipamentelor de muncă

-         lipsa de supraveghere a proceselor desfășurate de o organizație

-         lipsa unor persoane responsabile cu securitatea în muncă

-         tolerarea unor abateri repetate de la regulile stabilite

-         lipsa unor proceduri clare, simple și eficiente ca răspuns la riscurile identificate

 

Identificarea acestor cauze de bază este esențială pentru a preveni viitoare evenimente similare.

Comunicarea cauzelor de bază către toate părțile interesate este necesară pentru a preveni evenimente similare în cadrul altor echipe de lucru sau alte locuri de muncă.

 

Cauzele de baza sunt identificate prin adresarea în cascada de maxim doua ori a intrebării DE CE s-a manifestat cauza primară ........?

 

4. Construirea Arborelui Cauzelor primare și cauzelor de bază

Odată identificate cauzele primare și de bază, se creează o diagramă care arată relația dintre cauzele primare și cauzele de bază.


 Exemplu de lucru: 

Eveniment: Un lucrător alunecă și cade în deplasare pe o podea umedă. Se lovește de cadrul unei uși și în cădere își fracturează mâna dreaptă.

 

Cauze primare:

 

1P – De ce a alunecat lucrătorul?  Răspuns 1P - Persoana nu a observat zona umedă

 

2P – De nu a observat zona umedă? Răspuns 2P - Zona umedă nu a fost identificată cu marcaj conform prevederilor legale / interne.

 

3P – De ce zona umedă nu a fost identificată cu marcaj conform prevederilor legale / interne? Răspuns 3P – Persoana care a făcut curățenie în zona nemarcată fusese detașată de la alt loc de muncă similar și nu cunoștea unde sunt depozitate materialele de semnalizare pericol.

 

Cauze de bază

1B –De ce persoana detașată nu a găsit depozitul cu materiale de semnalizare?  La detașarea persoanei pentru alt loc de muncă nu s-a efectuat o instruire completă privind executarea corectă a sarcinei de muncă și privind securitatea lucrătorului.

 

2B – De ce angajatul nu a fost instruit complet și corect?  În organizatie nu există reguli sau proceduri privind acțiunile care trebuie implementate cand sunt detașati lucrătorii de la un post de muncă la altul.

 

Cauza radacină determinată: 2B

 

Cauze de bază potențiale într-o organizație:

·         Lipsa instruirii în domeniul securității

·         Lipsa procedurilor de identificare a zonelor periculoase

·         Lipsa de supraveghere

·         Lipsa procedurilor de desfășurare a unor procese interne

·         Lipsa documentării proceselor tehnologice desfășurate de organizație.

 

5. Identificarea Măsurilor Preventive

Odată construit arborele cauzelor, se stabilesc măsuri preventive pentru evitarea unor evenimente similare cu cel analizat. 

Măsurile preventive trebuie să fie stabilite, aprobate și implementate. După implementare se verifică eficacitatea măsurilor și cel puțin anual sunt supuse unui proces de analiză și imbunatatire.

 

6. Importanța metodei și utilizare rezultate

Metoda arborelui cauzelor utilizată ca metodă de investigare a accidentelor de muncă este un instrument eficient pentru determinarea cauzelor reale și prevenirea accidentelor la locul de muncă. Identificarea acestor cauze și aplicarea măsurilor preventive contribuie la îmbunătățirea securității la locul de muncă, protejând astfel sănătatea și bunăstarea lucrătorilor.

 

08.05.2024

BECIU Costel

Comments


CONTACT

Vă stăm la dispoziție pentru întrebări și oferte!

SC BECO PROD SRL

Pașcani, jud. Iași

ADRESĂ

+40 724 041 498

TELEFON

bottom of page